Samarbete mellan retrieverklubbarna i Östergötland

Ett samarbete mellan de olika retriverklubbarna har precis inletts, och kommer till en början att se ut på följande sätt:

  • Kurser, föreläsningar och aktiviteter som är öppna för alla, publiceras på alla hemsidorna. Äger egna klubbens medlemmar företräde skrivs detta specifikt ut.
  • Alla betalar lika mycket och är med på samma villkor så snart man är medlem i någon av retrieverklubbarna.
  • Working Test (jaktprov C) anordnas varje år av Goldenklubben, och ytterligare ett av Flatklubben.
  • Labradorklubben anordnar en kurs/föreläsning om WT.
  • Samträningar och föreläsningar är öppna för alla.

Alla aktiviteter finns på respektive klubbs hemsida (under fliken "Länkar") men det som är mest aktuellt kommer vi även att lyfta här.