Träffar


Träffarna kommer att läggas ut på hemsidan samt i Facebook-gruppen. För att underlätta planeringen av träffarna är det bra om ni anmäler att ni kommer.

Träffarna kan vara:

  • samträning
  • träning för instruktör
  • social samvaro
  • arrangemang av annan retrieverklubb i Östergötland

Om du har lust att arrangera en träff är det bara att höra av dig! Ju fler som engagerar sig desto bättre!

Ett samarbete mellan de olika retrieverklubbarna i Östergötland är uppstartat och det finns möjlighet att delta i andra klubbars aktiviteter.