2017-04-08

Lördagen den 8 april träffades vi hemma hos Pia och Göran för en veteranträff för de lite äldre tollarna, men även yngre tollare fick delta när gamlingarna kört sitt! Pia och Göran hade förberett allt där både gammal som ung fick köra ett litet träningstollingjaktprov med ansmygning, tolling bakom nät, markering med skott (enkel eller dubbel), linjetag samt sök. 
 
De veteraner som deltog var Duck Dogs Decoy, 15 år och Swinging Tails Dixie 13 år.